Kuświk, J. (2013) „Konflikt polityczny z perspektywy teorii zachowania zasobów”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), s. 329-342. doi: 10.14746/ssp.2013.2.18.