Wojnowska-Radzińska, J. (2013) „Ochrona praw kobiet w systemie Rady Europy”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), s. 37-52. doi: 10.14746/ssp.2013.4.03.