Szynol, A. (2014) „Cyfryzacja polskiej telewizji – możliwość rozwoju czy stracone szanse”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), s. 39–66. doi: 10.14746/ssp.2014.2.3.