Кирчано, М. В. (2014) „Dyskursywne i wyimaginowane problemy we współczesnej polityce światowej”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), s. 125–140. doi: 10.14746/ssp.2014.4.6.