Baymolda, D. (2014) „Unia Europejska i Kazachstan: stan obecny i przyszłość”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), s. 159-166. doi: 10.14746/ssp.2014.4.8.