Żółtowska, J. E. (2018) „Układy wielkościowe największych ośrodków miejskich w państwach położonych na pomoście bałtycko-czarnomorskim”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), s. 23–42. doi: 10.14746/ssp.2018.1.2.