Żarna, K. (2018) „Przed rozwodem. Sytuacja polityczna na Słowacji w ramach Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej (1990–1992)”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 0(2), s. 35-48. doi: 10.14746/ssp.2018.2.3.