Adamczyk, A. (2018) „Imigracja zarobkowa do Polski. Casus Ukraińców (2014–2017)”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), s. 115–135. doi: 10.14746/ssp.2018.2.8.