Modzelewski, W. T. (2019) „Polsko-rosyjskie pogranicze – od regionu izolowanego do transgranicznego”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), s. 5–24. doi: 10.14746/ssp.2015.1.1.