Greficz, M. (2019) „Outplacement jako narzędzie polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Unii Europejskiej”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 0(1), s. 177-190. doi: 10.14746/ssp.2015.1.10.