Feja-Paszkiewicz, A. (2019) „Referendum lokalne w sprawie utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia granic gminy – wybrane aspekty”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 0(1), s. 192-207. doi: 10.14746/ssp.2016.1.9.