Walecka-Rynduch, A. (2019) „Budowa wizerunku Pierwszego w świetle „literatury faktu” i «scripted docu»”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), s. 59–84. doi: 10.14746/ssp.2016.3.3.