Barańska, M. (2019) „Zarządzanie wartością zdrowia w marketingu na przykładzie wybranych reklam koncernów farmaceutycznych”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), s. 189–214. doi: 10.14746/ssp.2016.3.9.