Scheffs, Łukasz (2016) „O socjotechnicznych, a także prakseologicznych korzeniach doradztwa politycznego”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), s. 187–204. doi: 10.14746/ssp.2016.4.12.