Brańka, T. (2019) „Sytuacja prawnomiędzynarodowa Wysp Alandzkich w Unii Europejskiej”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), s. 5–23. doi: 10.14746/ssp.2017.3.1.