Kołomycew, A. (2019) „Uspołecznienie procesu realizacji zadań oświatowych jako forma racjonalizacji polityki publicznej gmin”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), s. 191–213. doi: 10.14746/ssp.2017.3.10.