Olejnik, M. (2019) „Wpływ demokracji nieliberalnej na poziom efektywności kontroli działalności lobbingowej na Węgrzech (2010–2014)”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), s. 65–82. doi: 10.14746/ssp.2019.2.4.