Kobierecki, M. M. (2019) „Międzynarodowe organizacje sportowe jako aktorzy dyplomatyczni. Przypadek FIFA wywierającej wpływ na państwa”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 0(2), s. 105-116. doi: 10.14746/ssp.2019.2.6.