Skrzypczak, J. (2019) „Ochrona dobrego imienia Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 0(3), s. 61-78. doi: 10.14746/ssp.2019.3.4.