Sabawoon, M. (2019) „Strategia Unii Europejskiej wobec Afganistanu. Wybrane problemy”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), s. 181–194. doi: 10.14746/ssp.2019.3.9.