Galus, A. i Nesteriak, Y. (2019) „Media cyfrowe we współczesnym konflikcie – przykład Ukrainy”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), s. 27–44. doi: 10.14746/ssp.2019.4.2.