Tomaszewski, K. (2020) „Rola czynnika ludzkiego w kształtowaniu polityki energetycznej współczesnego państwa”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), s. 147-169. doi: 10.14746/ssp.2020.1.8.