Puchnina, O. (2021) „Adekwatna interpretacja wartości społeczno-politycznych jako problem pojęciowy w XXI w. (na przykładzie analizy pojęć B. Constant i A. Tocqueville)”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), s. 5-20. doi: 10.14746/ssp.2021.2.1.