Zabikh, S. (2021) „Działania legislacyjne Republiki Kazachstanu na rzecz zapewnienia stabilności gospodarczej i społeczno-politycznej podczas pandemii”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), s. 45–59. doi: 10.14746/ssp.2021.4.4.