Tyrała, M. (2022) „Zmiany pokoleniowe a zachowania wyborcze. Na przykładzie wyborów parlamentarnych w Polsce w 2019 roku”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), s. 99–115. doi: 10.14746/ssp.2022.1.5.