Paszkowski, M. (2023) „Projekt rurociągu Odessa-Brody-Płock jako element zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski w myśli politycznej wybranych polskich partii politycznych w latach 2005-2015”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), s. 167–181. doi: 10.14746/ssp.2023.1.9.