Rajca, L. (2023) „Zarządzanie kryzysem wywołanym pandemią COVID-19 w czasie jej pierwszej fali w wybranych państwach europejskich”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), s. 27–44. doi: 10.14746/ssp.2023.1.2.