Chwedoruk, R. (2003) „O anachroniczności polskiego kapitalizmu – niekonserwatywne krytyki liberalizmu we współczesnej Polsce”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), s. 5-24. doi: 10.14746/ssp.2003.2.01.