Piesiewicz, P. (2003) „Disc Jockey jako twórca zależny – problem miksowania utworów w świetle przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), s. 165-173. doi: 10.14746/ssp.2003.2.09.