Wróblewska, M. (2003) „Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską, pod red. Stanisławy Borkowskiej”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), s. 194-199. doi: 10.14746/ssp.2003.2.13.