Zieliński, W. (2005) „Krytyczny pluralizm w mediach, czyli kilka uwag o kapitale idei”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), s. 11-23. doi: 10.14746/ssp.2005.1.02.