Jurga, E. (2005) „Ograniczenia niezależności w układzie dziennikarz – redaktor naczelny – wydawca (właściciel) w prasie lokalnej”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), s. 59-70. doi: 10.14746/ssp.2005.1.05.