Rakowski, T. (2005) „Ofiara i oczekiwanie. Badania nad pewnym lokalnym doświadczeniem industrializacji”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), s. 123-132. doi: 10.14746/ssp.2005.2.08.