Rachwał, M. (2005) „Referendum jako forma udziału obywateli w kierowaniu sprawami publicznymi”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), s. 145-159. doi: 10.14746/ssp.2005.2.10.