Jarosz, A. (2005) „Rolnictwo polskie we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej, red. nauk. Zdzisław W. Puślecki, Maciej Walkowski”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), s. 260-264. doi: 10.14746/ssp.2005.2.18.