Paradowski, R. (2007) „Pro choice i pro life – rozbieżne dyskursy. Przyczynek do problemu debaty i konstruowania obiektywności”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), s. 5-16. doi: 10.14746/ssp.2006.1.01.