Zawiszewska, A. (2007) „Literatura kobiet w latach 1918-1939 z perspektywy feministycznej. Rekonesans”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), s. 173-192. doi: 10.14746/ssp.2006.1.11.