Jarosz, A. (2007) „Leszek Sidorowicz, Ekonomiczne konsekwencje funkcjonowania granic państwowych”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), s. 223–226. doi: 10.14746/ssp.2006.2.14.