Grochowski, R. (2007) „Maria Jarosz, Polska. Ale jaka?”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), s. 226-230. doi: 10.14746/ssp.2006.2.15.