Osiewicz, P. (2007) „Kwestia cypryjska po roku 2004: pojednanie czy podział?”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), s. 37–59. doi: 10.14746/ssp.2006.2.03.