Szymczyński, T. R. (2007) „Droga Austrii do członkostwa w Unii Europejskiej”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), s. 61–94. doi: 10.14746/ssp.2006.2.04.