Paradowski, R. (2007) „Europa między demokracją i zaściankiem”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), s. 5-13. doi: 10.14746/ssp.2007.2.01.