Grochowski, R. (2007) „Etyczne doktryny Kościoła i ich sprzeniewierzenie w mediach”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), s. 123–132. doi: 10.14746/ssp.2007.2.08.