Hordecki, B. (2008) „Augustianizm Benedykta XVI a oddolna nauka społeczna Kościoła”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), s. 49-60. doi: 10.14746/ssp.2008.1.02.