Adamczyk, A. (2008) „Dynamika zmian migracyjnych przed wejściem Polski do Unii Europejskiej”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), s. 179-204. doi: 10.14746/ssp.2008.1.09.