Potyrała, A. (2008) „Polska polityka azylowa. Ujęcie prawno-instytucjonalne”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), s. 27-46. doi: 10.14746/ssp.2008.2.02.