Skrzypczak, J. (2009) „Założenia przebudowy systemu publicznej radiofonii i telewizji w projekcie ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych zespołu ekspertów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 30 listopada 2008 r”., Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1-2), s. 49–70. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/9338 (Udostępniono: 22 wrzesień 2023).