Strzelczyk, K. (2009) „Dobro wspólne jako naczelna zasada Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1-2), s. 245-272. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/9435 (Udostępniono: 28czerwiec2022).