Kamińska, A. (2009) „Koncepcja ustroju państwa w dokumentach Vaticanum Secundum”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1-2), s. 339-356. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/9476 (Udostępniono: 2lipiec2022).