Skrzypczak, J. (2009) „Prawa i obowiązki stron umowy licencyjnej dotyczącej wzorów przemysłowych w świetle regulacji krajowych i Unii Europejskiej”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), s. 93-104. doi: 10.14746/ssp.2009.3.06.